За нас

„Образованието, Майко Мила!“ е проект на екипа зад родителската платформа Майко Мила, който цели да предостави на родителите полезна и ценна информация около целия образователен цикъл на децата – от детската градина до завършването на 12 клас.

За нас

„Образованието, Майко Мила!“ е проект на екипа зад родителската платформа Майко Мила, който цели да предостави на родителите полезна и ценна информация около целия образователен цикъл на децата – от детската градина до завършването на 12 клас.

Родителите все по-често изпитват затруднения да направят обоснован избор за образователното бъдеще на децата си. От друга страна много образователни институции нямат възможност да разкажат на родителите и децата за успехите и постиженията си. Накрая се оказва, че двете най-важни страни в образователния процес – семейство и училище/детска градина, не се познават.

 

Имаме желанието на територията на „Образованието, Майко Мила!“ да срещаме веднъж годишно всички, замесени в сферата на образованието – родители, учители, директори на училища и детски градини, специалисти, като им предоставяме възможност да разкажат за работата си, за идеите и постиженията си или да дадат съвет и да окажат подкрепа на семейства и деца, които имат нужда от такава. Всяка година проектът ще се обновява с нова порция полезни и информативни текстове и с актуализация на базата данни с учебни заведения и детски градини. 

 

Надяваме се с това не просто да продължим важния разговор за качеството на образованието в България, а и заедно да намерим възможни решения за някои от сериозните предизвикателства по пътя към цялостна образователна реформа.